پلکس تراپی مو

پلکس تراپی مو یک راه حل نهایی برای موهایی با اسیب جدی است ، اسیب هایی مثل کشسانی کات شدگی ، سوختگی و … فقط و فقط با پلکس قابل درمان است . پلکس به تنهایی و هم در ترکیب رنگ و دکلره قابل استفاده میباشد تا مانع اسیب دیدگی موها شود . پلکس تراپی […]

درمان مو کشسان

درمان مو کشسان به چه صورت اتفاق می افتد ؟ یک طرف درمان مو کشسان باید و باید پلکس باشد !! به این دلیل که مویی که کشسان است یا درحال کات شدن است دچار شوک بسیار بدی شده است این این اسیب در عمق این موها اتفاق افتاده است ، پس بنابر این کراتین […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...